Author: admin

ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол орны төв хэсэгт Өргөн уудам нутгийг эзэлж байсан Заяын шавийн өмнөд хязгаар нь одоогийн төвшрүүлэх сумын нутаг байсан бөгөөд сумын ардын иргэдийн дийлэнх нь Заяын шавийнхан байжээ. Төвшрүүлэх сумыг анх байгуулахдаа Заяын шавийнхнаас...

БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧИД № Овог, нэр Албан тушаал Ажлын утас Өрөөний №   Б.Бямбаа Засаг дарга 99330964 01   С.Өлзийжаргал Тамгын газрын дарга 99174144 02   Б.Батмөнх Засаг дагын орлогч...