ХОЛБОО БАРИХ

Архангай аймаг, Төвшрүүлэх сум, ЗДТГ